Angst

Bent u zelf regelmatig zeer angstig?

Iedereen is wel eens bang of angstig. Zeker in deze tijd waar Corona ons leven lang heeft bepaald en ons sociale leven heeft beheersd of beperkt. Ook de onzekerheid van de oorlogsdreiging doet iets met je veiligheids besef

Angst of je onveilig voelen, is een normale reactie, die ons voorbereidt op dreigend gevaar. Het gevaar kan van buitenaf komen en reëel zijn. Maar angst kan ook van binnenuit ontstaan, bijvoorbeeld bang zijn om alleen gelaten te worden of iets niet goed te doen.

Als uw angst irreëel is en flinke beperkingen geeft, die het leven sterk ontregelen, kan er sprake zijn van een angststoornis. Het gaat hierbij om serieuze klachten, die niets met aanstellerij te maken hebben.

Dwanghandelingen (compulsies) zijn activiteiten die mensen herhaaldelijk uitvoeren (rituelen) om de angst of schuldgevoelens te verminderen die veroorzaakt worden door hun dwanggedachten (obsessies). Een dwangstoornis kan al op vroege leeftijd ontstaan. In het begin worden klachten vaak door ouders niet herkend. Geleidelijk aan kan het duidelijk worden (bijvoorbeeld eisen dat kleren herhaaldelijk worden gewassen, herhaaldelijk vragen om geruststelling).
Als mensen in een levensfase komen waarin veel van ze gevraagd wordt zoals het beginnen met een studie, zelfstandig gaan wonen, voor het eerst een serieuze relatie aangaan, is de kans groter om een dwangstoornis te ontwikkelen.

Claustrofobie
Spin

Fobie

Dit betekent vlucht of angst. Men spreekt van een (enkelvoudige) fobie als u voor één specifieke situatie, dier, verschijnsel of voorwerp bang bent.
Een enkelvoudige fobie is een duidelijke en aanhoudende angst voor een dier, voorwerp of situatie. We spreken van een fobie als de angst een zodanige invloed op je leven heeft, dat het je ernstig belemmert. Ook plaatjes, films of pluchen beesten kunnen hevige angst veroorzaken. De verschijnselen zijn trillen, zweten, hartkloppingen enz.

Er bestaan verschillende soorten specifieke fobieën;

  • Angst voor een dier: u bent bang dat het beest u iets gaat aandoen (spin, kikker, hond, slang, vlinder). Later weet u heel goed dat het niet levensbedreigend is. bijvoorbeeld ‘spinnenfobie’.
    Natuurverschijnselen (onweer, wind of storm) of een kenmerk uit de omgeving (hoogtevrees, flats, bruggen). Het zou bijvoorbeeld kunnen dat men vanwege de angst voor onweer zichzelf opsluit in een toilet of elk uur naar het weerbericht luistert.
  • Concrete situatie: angst om te reizen per vliegtuig of op een snelweg; angst voor een lift, paskamer, tunnel, kelder. Claustrofobie: u ervaart paniekgevoelens in gesloten ruimten en u kunt het gevoel hebben dat u gaat stikken. Ook angst voor verslikken, braken, knallen komt veel voor. Evenals de medische angst; voor het ziekenhuis, angst voor injecties of bloed en angst voor de tandarts.

Hoe kunnen we deze klachten oplossen?

De klachten zijn erg goed te behandelen met een intake die gevolgd wordt door 1 of meerdere EMDR sessies. Ook werken met behulp van hypnotherapie is een optie. 

Reacties: ‘Ik ben een stuk rustiger geworden, ik kan weer ontspannen’. Er lijkt niet zoveel veranderd maar ik heb veel meer energie’. Ik heb nu  vertrouwen, de angst is naar de achtergrond’.  
of ‘S’ van 22 jaar die sociale angst had en zich steeds meer terug trok: ‘Met kleine stapjes voel ik mij steeds beter en heb vandaag zelfs weer durven presenteren voor de leraren! Het ging erg goed en heeft mij weer meer vertrouwen gegeven. Ik kan nu zelf weer goed onderweg en ben daar erg blij mee.’ (Zij schreef dit na  3 behandelingen)

 Vragen of direct een afspraak maken?

Neem gerust contact met ons op!