gedachtes en praten

Cognitieve therapie; gesprekken of gecombineerd met internet behandeling: 

Hoe wij denken heeft een grote invloed op het gevoelsleven en het doen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven vanuit een negatief standpunt bekijkt en ervaart, wordt makkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met alle negatieve gedragingen tot gevolg.

In cognitieve therapie onderzoekt u met de therapeut of die negatieve wijze van denken wel helemaal klopt, in nauwe samenwerking met elkaar. De nadruk ligt op het veranderen van die manier van denken. Wanneer inderdaad blijkt dat u geneigd bent om te negatief over allerlei zaken te oordelen, zoeken wij samen naar een geschiktere gedachte die passender is.

Cognitieve-Therapie-en-ACT

Depressieve mensen bekijken bijvoorbeeld of zij inderdaad mislukt zijn in het leven en of andere personen hen werkelijk niet mogen of zelfs minachten. Bij het uitwerken van meer realistische standpunten en gedachten maakt de therapeut gebruik van specifieke cognitieve oefeningen en huiswerkafspraken. 

Gedragstherapie:

In gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe iemand handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt.

Wie geneigd is om uit angst bepaalde zaken vooral uit de weg te gaan, zal zijn angst vaak eerder versterken dan juist verminderen.

Wie niet goed weet hoe hij zijn mening het beste naar voren kan brengen, zal eerder onzeker of juist geïrriteerd worden.

Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen, zal gemakkelijker het slachtoffer worden van zijn eigen impulsiviteit.

Al doende met gerichte oefeningen en opdrachten wordt (nieuw of ander) gedrag aangeleerd.

Vragen of direct een afspraak maken?

Neem gerust contact met ons op!