Angst

Ernstig ziek of ziek geweest en dan?

Wanneer je een behandeling volgt in verband met kanker, volg je meestal een moeilijk traject. Dit kan een operatie zijn en soms wordt er gekozen voor bestraling, chemotherapie en/of een andere behandeling. 

De geneeskunde is tegenwoordig zo goed, dat de kans op overleving elk jaar toeneemt. Dit komt door al het onderzoek. Er wordt steeds weer een nieuw en beter medicijn ontwikkeld. De kans om te genezen van kanker wordt dan ook steeds groter.

Het is van groot belang om het medisch advies op te volgen rond de behandeling van kanker. Veel mensen die de diagnose krijgen, gaan op zoek naar alles wat te maken heeft met hun ziekte. Ze krijgen veel informatie die kan helpen bij de keuzes die ze moeten maken.

Naast de medische aanpak van de ziekte, is er ook een mogelijkheid voor hypnotherapie bij kanker. Hypnotherapie is een aanvullende alternatieve behandeling. Hypnotherapie is nooit een alternatief voor de reguliere geneeskunde en valt onder de complementaire therapie.  

Hypnotherapeuten werken met trance. Deze ontspanning helpt om beter de behandelingen te ondergaan en door te komen. Trance helpt ook bij het bestrijden van pijn.

Behandelingen die bij het bestrijden van kanker worden gebruikt hebben zo hun nadelen. Chemotherapie kan nodig zijn om te helpen de kankercellen te vernietigen, maar het nadeel is dat het eigen immuunsysteem wordt verzwakt. Dit geeft een verhoogde vatbaarheid voor infecties. Met hulp van hypnotherapie kan de eigen afweer weer worden opgebouwd. Dit kan ervoor zorgen dat de afweer sneller het oude niveau bereikt. Ook kunnen ongewenste effecten van de behandeling bij kanker worden beperkt, zoals misselijkheid, pijn of schade aan weefsels.

Daarnaast is het belangrijjk om toe te werken naar een positieve instelling zonder dat er sprake is van valse hoop. Het is bekend dat positief ingestelde mensen sneller herstellen. Met een positieve mindset kunnen ongewenste effecten van de behandeling worden beperkt, zoals misselijkheid of schade aan gezonde weefsels.

Wanneer iemand de ziekte vooral opvat als een waarschuwing en dat er een andere gedragspatroon en/of levensinstelling gewenst is.
In dit geval kan er gebruik gemaakt worden van hypnotherapie. Hiermee kan iemand bijvoorbeeld inzicht krijgen in de oorzaak, helpen bij het ombuigen en doorbreken van schadelijke gewoontes. Voorbeelden van deze negatieve gewoontes zijn: het teveel verantwoordelijkheid dragen, slecht kunnen zorgen voor jezelf en niet om kunnen gaan met negatieve emoties zoals boosheid. Er kan ook gewerkt worden aan verwerking van trauma’s.

De Psycho-oncologisch therapeut wil vooral aanvullend zijn bij bestaande (reguliere-) behandelingen. Hypnotherapie en EMDR is geheel onschuldig en zal de reguliere geneeskunde nimmer in de weg staan.

Vragen of direct een afspraak maken?

Neem gerust contact met ons op!
Angst