Dating scam trauma

Wat is een trauma?

Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft, wordt als trauma gekenmerkt en traumatisch genoemd. Typisch voor een traumatische herinnering zijn de hevige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken op die omstandigheden tijdens de traumatische gebeurtenis.
Zo kan later een geluid dat je hoort, een geur die je ruikt, of een beeld dat je ziet, de beelden en de gevoelens aan die gebeurtenis weer levendig terugbrengen. Inclusief alle lichamelijke reacties van toen. 

Bepaalde ervaringen kunnen zodoende diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerken’ deze ervaringen op eigen kracht.

Trauma

Welke klachten kun je ontwikkelen?

Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten:

  • Prikkelbaarheid, woede-uitbarstingen, overmatige waakzaamheid, buitensporige schrikreacties,
  • Concentratiestoornissen,
  • Moeite met in- of doorslapen, nachtmerries of flashbacks,
  • Beperkt uiten van affect, intense reacties van angst,
  • Hulpeloosheid of walging, instabiliteit in de emotionele beleving

Kinderen kunnen ook extra aanhankelijk zijn of lichamelijke klachten hebben zoals hoofd- of buikpijn.

Behandeling met behulp van EMDR

De belangrijkste insteek van de EMDR therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen. Niet de herinnering maar ‘de emotionele lading’ verdwijnt naar de achtergrond.

Vragen of direct een afspraak maken?

Neem gerust contact met ons op!

 

EMDR