Weg er naar toe

De alternatieve therapie wordt meer en vaker vergoed door verzekeraars. Is het toeval dat nu ook een aantal negatieve zaken in de openbaarheid zijn gebracht? De Duitse en Deense artsen zijn voorbeelden van hoe het totaal mis kan gaan. Maar is de gedachte gegrond dat je in Nederland ook angstig moet zijn? Vormt alternatieve therapie een gevaar en bedreiging voor de mens? Alternatieve therapeuten worden niet serieus genomen, belachelijk gemaakt of verguisd. Dat alternatieve therapie eng en duister is. Je zou dus wel gek zijn om je in te laten met zoiets gevaarlijks!?
Juist in Nederland is er de laatste jaren een hele goede ontwikkeling gaande! Alle erkende alternatieve therapeuten zijn aangesloten bij een beroepsvereniging. Dit lidmaatschap werkt als een keurmerk. Sinds 2016 moeten de therapeuten geschoold zijn in de reguliere medische basiskennis, en kunnen samenwerken met de reguliere medische zorg (andersom is dit niet het geval!). Naast de medische basiskennis is er ook een verplichte scholing over Psychosociale basiskennis.
Deze afspraken en regels helpen om de samenwerking te stimuleren tussen zogenaamde complementaire, of alternatieve zorg en de verschillende gebieden van de gezondheidszorg.
De reguliere zorg richt zich op ziektes en aanpak op de korte termijn, veelal door medicatie en operatief ingrijpen. Zij zijn gericht op genezing, dit is de zogenaamde curatieve sector. Vaak wordt ingegrepen en behandeld met de bedoeling om te genezen, maar lukt dit helaas niet altijd. Naast curatieve hulp is er de complementaire hulp, als aanvulling op de reguliere geneeskunde. Deze richting is veelal gericht op effect op de langere termijn, op het voorkomen van ziekte en herstel van innerlijk evenwicht. De complementaire therapeut kan ook meer preventief worden ingezet, gericht op het voorkomen van ziekte.
Tevens kan binnen de palliatieve zorg gebruik gemaakt worden van alternatieve hulp (om te verzachten en lijden  te verlichten, bijvoorbeeld bij de zorg voor stervenden of ernstig zieken).
Een goede behandelaar doet geen beloftes die niet kunnen worden waargemaakt. Dat geldt zo voor een reguliere- maar ook voor een alternatieve therapeut. Medicatie, operatie- en röntgen technieken zijn een enorme winst van de 20e eeuw, dit betekent niet dat de oudere behandelmethoden allemaal slecht zijn en altijd moeten wijken.
Een mens is een complex organisme waarbij alles samenhangt, op bewust en onbewust niveau. Er zijn meerdere krachten en mechanismen die het kwetsbare evenwicht bewaken, behouden of hervinden. Niet alleen wat meetbaar en zichtbaar is, ook de rol van die onbewuste en onzichtbare processen zijn van belang. Bij aanpak van verschillende ziektes (zoals PDS) wordt nu al vaak verwezen naar alternatieve vormen, bijvoorbeeld hypnotherapie of accupunctuur.
Gelukkig komt er meer samenwerking en erkenning, en wordt er op elk gebied kwaliteit gevraagd.  In de aanpak en behandeling van kanker krijgt ook alternatieve therapie steeds vaker een rol, om de reguliere behandeling aan te vullen, te ondersteunen of lijden te verzachten.
Het is belangrijk om ook nu de verbinding te zoeken. Bij de complementaire zorg staat de gezondheidsbeleving centraal, in plaats van ziekte.
De mens als geheel staat centraal, in plaats van zijn/haar lichaamsfuncties. In het zoeken naar gezondheid hoort een centrale plek te zijn voor de relatie tussen de individuele mens die de zorg vraagt en de zorgverlener. Het gaat niet om het grote gelijk of de onderling strijd tussen hulpverleners. Het gaat om de mens die op zoek is naar gezondheid. Dat hoeft niet perse afwezigheid te zijn van ziekte. Gezondheid is ‘het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven’.
Daar wil deze complementaire of alternatieve therapeut aan bijdragen.